05.01. WIECZORNA INSPIRACJA 15

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

05.01. WIECZORNA INSPIRACJA 15
Modlitwy Jana. Jezus zostaje ochrzczony przez Jana w Jordanie.
Rozdział LXIII i LXIV Ewangelii Wodnika

I Jan udał się do Jerycha i tam zamieszkał u Alfeusza.

A gdy ludzie usłyszeli, że tam jest, przebywali tłumnie, aby słuchać jak przemawia.

Nie odezwał się jednak do nikogo, lecz gdy nadszedł właściwy czas, udał się nad bród Jordanu i rzekł do tłumów:

Nawróćcie się i zmyjcie z siebie wszystkie swe winy w źródle czystości, królestwo jest blisko.

Przyjdźcie do mnie, obmyć się w wodach tego strumienia, na znak wewnętrznego oczyszczenia waszej duszy.

I oto nadeszły rzesze ludzi, i zostali obmyci w Jordanie, i wszyscy wyznawali swe grzechy.

Przez wiele miesięcy, we wszystkich okolicznych stronach, Jan nawoływał do czystości i prawości, a po wielu dniach, udał się ponownie do Betanii, w której nauczał.

Z początku przybyło niewielu, ale za to szczerych poszukujących, z czasem jednak przybywali się również samolubni i nikczemni, bez cienia skruchy, przyszli, bo przyszło wielu

A gdy Jan zobaczył, że przychodzą do niego zatwardziali faryzeuszy i saduceusze, powiedział:

Wy, dzieci żmijowe, zatrzymajcie się, czy nie martwi was wieść o nadchodzącym gniewie?

Idźcie i czyńcie uczynki, które udowodnią szczerość waszej skruchy.

Czy wystarczy wam powiedzieć, iż jesteście spadkobiercami Abrahama? Mówię wam, że nie wystarczy.

Kiedy czynią zło spadkobiercy Abrahama, są w oczach Boga równie nikczemni, jak wszyscy poganie.

Spójrzcie na topór! Każde drzewo, które przynosi niezdrowy owoc, wycina się przy korzeniu i rzuca w ogień.

I wtedy ludzie pytali: Co mamy czynić?

A Jan odpowiadał: Przyjmijcie posłannictwo niesienia pomocy całej ludzkości. Nie trwońcie wszystkiego, co posiadacie na wasze samolubne ja.

Niech ten, kto ma dwa płaszcze, odda jeden temu, który nie ma żadnego, część pożywienia, które macie oddajcie tym, którzy potrzebują.

A gdy nadeszli poborcy podatkowi i zapytali: Co mamy czynić?, Jan im odpowiedział:

Bądźcie uczciwi w swojej pracy, nie podnoście pobieranej daniny z samolubnej chęci zysku, bierzcie dokładnie tyle, ile wymaga wasz król

A gdy przybyli żołnierze i zapytali: Co mamy czynić?, Zwiastun odpowiedział:

Nie czyńcie nikomu gwałtu; nie czyńcie nieprawości i zadowólcie się płacą, jaką otrzymujecie.

Wśród Żydów wielu było takich, którzy czekali na przyjście Jezusa i ci uważali Jana za Chrystusa.

Ale na ich pytania, Jan odpowiadał: Ja obmywam wodą na znak oczyszczenia duszy, ale gdy nadejdzie ten, który ma nadejść, on będzie obmywać Świętym Oddechem i oczyszczać ogniem.

W dłoni jego wiejadło i oddzieli pszenicę od plew, i precz odrzuci plewy, a zachowa każde ziarno pszenicy. To jest Chrystus!

Spójrzcie, oto nadchodzi! I będzie chodził z wami, a nie poznacie go.

On jest królem, ja jestem godzien rozwiązać rzemyków u jego sandałów.

I opuścił Jan Betanię i powrócił nad bród Jordanu.

– – – –

Wiadomość dotarła aż do Galilei i Jezus udał się wraz z tłumem w miejsce, w którym zwiastun wygaszał nad brodem kazania.

Ujrzawszy zwiastuna, Jezus powiedział: Oto jest Boży człowiek! Oto największy z wieszczów! Oto powrócił Eliasz!

Oto wysłannik, którego zesłał Bóg, aby przygotować drogę! Królestwo jest blisko!

A gdy Jan ujrzał Jezusa stojącego z tłumem, rzekł: Oto król, który przychodzi w imię Boga!

I Jezus rzekł do Jana: Pragnę obmyć się wodą, na znak oczyszczenia duszy.

A Jan odpowiedział: Ty nie potrzebujesz się obmywać, gdyż jesteś czysty w myśli, słowie i uczynku. A jeśli ty potrzebujesz się obmyć, ja nie jestem godny odprawić tego obrzędu.

I Jezus rzekł: Przychodzę, aby stać się przykładem dla synów człowieczych i to,o co ich proszę, aby uczynili, ja muszę również uczynić, a wszyscy ludzie muszą zostać obmyci na znak oczyszczenia duszy.

Obmycie to ustanawiamy jako obrządek- nazywamy go teraz obrzędem chrztu i tak będzie on zwany.

Twoim zadaniem, proroczy zwiastunie, jest przygotować drogę i odsłonić to, co zakryte.

Tłumy gotowe są na słowa życia, a ja przybyłem po to, aby dzięki tobie poznał mnie cały świat jako proroka Trójjedynego Boga i jako wybrańca, który ma objawić ludziom Chrystusa.

Wtedy Jan zaprowadził Jezusa do brodu i ochrzcił go w święte imię tego, który go posłał, aby objawić ludziom Chrystusa.

A gdy wyszli ze strumienia, Święty Oddech zstąpił w formie gołębicy i spoczął na głowie Jezusa.

Głos z niebios powiedział: Oto jest umiłowany Syn Boży, Chrystus, objawiona Miłość Boga.

Jan usłyszał głos i zrozumiał jego przesłanie.

Wtedy to Jezus poszedł swoją drogą, a Jan głosił tłumom kazania.

Wszystkich, którzy wyznawali swoje grzechy i odwracali się od nieczystych ścieżek, wybierając drogi prawości, chrzcił
na znak wymazania grzechów przez prawość.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/05-01-narrative-5/