03.01. WIECZORNA INSPIRACJA 13

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

03.01. WIECZORNA INSPIRACJA 13
Greccy Mistrzowie Słuchają Wykładu Dotyczącego Ograniczeń Umysłu
Rozdział XLIV Ewangelii Wodnika

Grecka filozofia zawierała w sobie gorzką prawdę. Jezus gorąco pragnął pobierać nauki u greckich mistrzów. Dlatego opuścił swój dom w Nazaret, przekroczył Góry Carmel, wsiadł w porcie na statek i znalazł się wkrótce w stolicy Grecji.

Ateńczycy wiele słyszeli o Jezusie, jako o nauczycielu i filozofie. Cieszyli się, że do nich przybył i będą mogli usłyszeć słowa Jego prawdy. Wśród greckich mistrzów znajdował się Apollo, którego nazywano Strażnikiem Wyroczni i uznawano w wielu krajach za greckiego mędrca.

Jezus został oprowadzony przez Apolla po wszystkich ścieżkach greckiej tradycji. Na Aeropagu usłyszał przemówienia wszystkich najmądrzejszych filozofów. Niósł On im jednak wiedzę o wiele większą niż ich własna.
Pewnego razu, gdy znalazł się w amfiteatrze, wstał, a gdy Apollo kazał mu mówić, rzekł:
„Ateńscy mistrzowie, słuchajcie! W dawnych wiekach, obeznani z prawami natury ludzie, szukali i odnaleźli miejsce, na którym teraz wznosi się wasze miasto. Bardzo dobrze wiecie, że istnieją na Ziemi miejsca, w których jej potężne bijące serce wysyła w niebo eteryczne fale. Łączą się one z eterami spływającymi z góry tam, gdzie duchowe światło i zrozumienie świecą jak gwiazdy w nocy.

Ze wszystkich miejsc na Ziemi, nie istnieje żadne bardziej sensytywne, żadne tak prawdziwie duchowo błogosławione, niż to, na którym zbudowano Ateny. Tak, cała Grecja jest błogosławiona. Żaden inny kraj nie jest ojczyzną tak wielu potężnych myślicieli ani nie cieszy się łaską posiadania tak wielu sławnych zwojów. Na Ziemi Greckiej narodziła się potężna ilość gigantów filozofii, poezji, nauki i sztuki i stała się Grecja dla ludzkości kolebką czystej myśli.

Nie przyszedłem tu mówić o nauce, filozofii, czy sztuce; w nich jesteście najlepszymi na świecie mistrzami. Wszystkie wasze osiągnięcia jednak, są jedynie kamiennymi stopniami prowadzącymi do świata pozostającego poza zasięgiem zmysłów. Są jedynie iluzorycznymi cieniami przemykającymi po ścianach czasu. Opowiem Wam jednak o życiu poza, o życiu wewnętrznym; o prawdziwym życiu, które nie przeminie.

W nauce i filozofii nie znajdziemy mocy zdolnej do sprawienia, aby dusza poznała samą siebie lub skomunikowała się z Bogiem. Nie stanę się jednym z wielu strumieni waszej potężnej myśli, lecz skieruję je do kanałów duszy. Bez pomocy Tchnienia Ducha, praca intelektualna nadaje się jedynie do rozwiązywania widzialnych problemów, nic ponadto.

Zmysły zostały ustanowione, aby dostarczać umysłowi prostych wyobrażeń dotyczących przemijalnych spraw; nie zajmują się one prawdziwymi rzeczami;
nie są w stanie zrozumieć wiecznego prawa. Jednak człowiek posiada coś w swojej duszy; coś, co przedziera się przez zasłonę i sprawia, ze możemy ujrzeć świat rzeczy nieprzemijalnych. Nazywamy to coś duchową świadomością. Leży ona uśpiona wewnątrz każdej duszy i nie może się przebudzić, dopóki Święte Tchnienie nie stanie się mile widzianym gościem.

Ten Święty Duch puka do każdych drzwi, lecz nie może wejść dopóki wola człowieka nie otworzy mu ich na oścież. Intelekt nie posiada mocy, która byłaby w stanie przekręcić klucz; zarówno filozofia jak i nauka czyniły wszelkie starania, aby zajrzeć za zasłonę; jednak im się nie udało. Sekretne Źródło, które otwiera drzwi duszy może zostać poruszone jedynie przez czyste życie, modlitwę i święte myśli.

Powróć, o mistyczny strumieniu greckiej myśli i połącz swoje czyste wody z wodospadem Duchowego życia; wówczas świadomość duchowa nie będzie już dłużej uśpiona. I pozna człowiek a Bóg pobłogosławi! Gdy Jezus wyrzekł te słowa, odszedł na bok. Greccy mistrzowie zadziwieni mądrością jego słów, nic nie odpowiedzieli.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/03-01-narrative-13/