Siedem Głosów Mówi, Catharose de Petri

Siedem Głosów Mówi, Catharose de Petri

Szata róży musi być utkana poprzez poświęcenie miłości, poświęcenie służebnej miłości. Wyrzeczenie sie siebie i tęsknota do niebiańskiego domu to nie wszystko; nie, wraz z tym i za tym musi nastąpić pełna poświęcenia służba dla ludzkości. Gdzie? W świecie wyzwolonych? Nie, w świecie cierpiących! Taki służebnik ludzkości wypełnia plan ratunkowy w pełni, zwyciężając wszystko dzięki poświęceniu miłości. Dlatego zostanie odziany w szatę ze złota.

Ten mały zbiór przemów Catharose de Petri ukazuje pierwsze kroki konieczne do przezwyciężenia egocentrycznego „ja”.
Wyjaśnia w jaki sposób – dzięki silnie działającej radiacji przebudzonej Boskiej Iskry w nas – może rozpocząć się wewnętrzny proces budowania nowej Duszy.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/21


Powrót do listy książek