Powszechna Ścieżka, Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Powszechna Ścieżka, Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Niniejsza książka przemawia do świadomości Czytelnika; ażeby móc się w pewnym stopniu zbliżyć do Misterium Chrystusa, trzeba dysponować wielką wolnością poruszania się świadomości. Ma się tu na myśli coś całkowicie różnego od tego, co obecnie rozumie się przez poszerzenie świadomości. Książka ta wskazuje na to, że dla człowieka, który pragnie zbliżyć się wewnętrznie do Misterium Chrystusa, ani mistyczna iluzja, ani teologia moralna nie stanowi pod żadnym względem pomocy. Trzeba odważyć się na to z Powszechnym Różokrzyżem.

Ścieżkę tę wskazywały prawdziwe Szkoły Duchowe wszystkich epok. Konieczne jest zburzenie starej świątyni niższej natury, likwidacja dialektycznej osobowości oraz wzniesienie nowej osobowości, nowej Świątyni. Tylko w tej nowej Świątyni zamieszkać może świadomość kosmiczna. W dwunastu rozdziałach niniejszej książki w różny sposób wskazuje się, jak można wstąpić na ścieżkę prowadzącą do nowej Świątyni.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/15


Powrót do listy książek