Polityka Prywatności – biuletyn

Polityka Prywatności – biuletyn

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża, zwana dalej: Lectorium Rosicrucianum, jako Administrator Danych Osobowych, z siedzibą, ul. Wojska Polskiego 99, 98-300 Wieluń, działając na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1153) oraz innych ustaw, prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – adresu e-mail, oraz imienia podanego przy subskrypcji biuletynu, w celu przesyłania drogą poczty elektronicznej na podany przy rejestracji adres e-mail biuletynu informacyjnego. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję politykę prywatności” i wciśnięcie guzika „Subskrybuj” formularza rejestracji.

Dane osobowe – adres e-mail oraz imię podane przy subskrypcji biuletynu – będą przechowywane przez okres otrzymywania biuletynu z Lectorium Rosicrucianum oraz po rezygnacji z otrzymywania biuletynu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Osoba, która zgłosiła chęć otrzymywania biuletynu ma prawo do rezygnacji z otrzymywania biuletynu. Aby zaprzestać subskrypcji newslettera należy wysłać wiadomość e-mail z tytułem „wypisz” na adres: newsletter@rozokrzyz.pl. Osoba, która zgłosiła chęć otrzymywania biuletynu ma prawo do dostępu do treści ujawnionych przez siebie Lectorium Rosicrucianum danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przedmiotowych sprawach można kontaktować się z inspektorem danych osobowych Lectorium Rosicrucianum: e-mail aurora@rozokrzyz.pl.

Dane osobowe mogą być ujawniane tylko w Lectorium Rosicrucianum, jako związku wyznaniowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane osobowe, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, nie są ujawniane poza Lectorium Rosicrucianum bez zgody osób, których te dane dotyczą.
Osoba, która zgłosiła chęć otrzymywania biuletynu ma prawo wniesienia do organu nadzorczego skargi w związku z przetwarzaniem jego danych, oraz do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.