Pieczęć Odnowienia, Catharose de Petri

Pieczęć Odnowienia, Catharose de Petri

Gnostyczna Szkoła Duchowa zbudowała i wyposażyła swój warsztat pracy. Może do niego przyjąć każdego człowieka, szczerze poszukującego Królestwa Boga w swoim własnym wnętrzu. Książka ta przybliża w kontekście fragmentów z Ewangelii Jana niektóre aspekty zadania jakie stoją przed człowiekiem – mikrokosmosem.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/43


Powrót do listy książek