Nadchodzący Nowy Człowiek, Jan van Rijckenborgh

Nadchodzący Nowy Człowiek, Jan van Rijckenborgh

Na przełomie XX i XXI wieku przed świadomością ludzkości otworzyła się możliwość skoku kwantowego. Wpływ promieniowania Wodnika umożliwi znaczącej liczbie ludzkości współtworzenie tego przejścia kwantowego – jeśli taki będzie ich wybór. Rezultatem tego wyboru będzie rozwój nowego typu człowieka, nazwanego homo noeticus (człowiek Duch-Dusza).

Nadchodzący Nowy Człowiek opisuje w najdrobniejszych szczegółach proces narodzin homo noeticus w naszej wewnętrznej istocie, oraz daje wskazówki na temat tego, co możemy uczynić, aby świadomie współpracować w tym procesie.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/11


Powrót do listy książek