Kiedy tylko oddajecie się Światłu, otrzymujecie wszystko