Jeśli pragniecie mieć zawsze pewność, to szukajcie Boga nie przez medytację, lecz przez wasz sposób życia