Okultyzm

Praktyki magiczne związane z wiarą w istnienie tajemnych sił w przyrodzie, stanowiące dokładne zaprzeczenie religii i wiary w Boga.