Zew, który przenika wszystko


Szczegóły wydarzenia


„Chwała Stwórcy wszystkich rzeczy,
chwała Stwórcy wszystkich sił!
Jego zew przenika wszechświat,
coraz mocniej w mroku brzmi”.

Wezwanie przychodzi do nas od Stwórcy i rozbrzmiewa w ziemskiej nocy.
Przedziera się przez mroczny świat naszej świadomości,
jako wibracja, która dotyka wprost naszego serca.
Jest to wezwanie, które możemy zrozumieć tylko wtedy,
gdy cała nasza istota wzdycha do prawdziwej odpowiedzi na ważne pytania.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny