Spotkania z Gnozą


Szczegóły wydarzenia


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wieczór tematyczny: Wyższe ja i niższe ja.

Po odczytaniu krótkiego fragmentu tekstu w rozmowie wspólnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Dzieląc się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami wzbogacamy się wzajemnie i każdy z nas może usłyszeć coś wartościowego dla siebie.

5. Istnieją dwie jaźnie: wyższa jaźń i niższa.
6. Wyższa jaźń jest duchem ludzkim odzianym w duszę, stworzonym na boskie podobieństwo.
7. Niższa jaźń, zmysłowe ja, ciało pożądań, jest odbiciem wyższej jaźni, zniekształconym przez mroczne etery ciała.
8. Niższe ja jest iluzją i przeminie, wyższe ja jest Bogiem w człowieku i nie przeminie.
9. Wyższe ja jest ucieleśnieniem prawdy, niższe ja jest prawdą odwróconą, a więc kłamstwem objawionym.
10. Wyższe ja jest sprawiedliwością, łaską, miłością i prawością, niższe ja jest tym, czym nie jest wyższe ja.

Cytat z książki Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa, rozdział 8, wersy 5-10.

Spotkanie odbędzie się w środę 16 stycznia 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!