Spotkania z Gnozą


Szczegóły wydarzenia


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wieczór tematyczny: Samoakceptacja, zwycięstwo nad sobą.

Po odczytaniu krótkiego fragmentu tekstu w rozmowie wymienimy się swoimi przemyśleniami o tym, jak istotne jest zaakceptowanie siebie, które pozwala osiągnąć stan dojrzałości do kroczenia ścieżką duchową.

 

Wydaje nam się często, że ktoś nas powstrzymuje na ścieżce. Niejednokrot­nie czujemy się zaniepokojeni charakte­rem innych ludzi. Przypuszczalnie zadaje­my sobie pytanie, jak taki człowiek może aktualnie praktykować uczniostwo Szko­ły Duchowej. Byłoby dużo lepiej, gdyby osoba ta posiadała inne wartości. Czasa­mi podczas nieoczekiwanych sytuacji jes­teśmy zaskoczeni przez nieprzyjemne fa­kty, przez niepożądane aspekty własnej osoby.

Możemy sobie wtedy zadać pełne obaw pytanie: Czy rzeczywiście jesteś gotów, aby iść Ścieżką jako uczeń Szkoły Duchowej? Odpowiedź zawarta jest w dobrze znanych słowach: „Człowiecze, poznaj samego siebie”. W obrazie Sfink­sa, wznoszącym się przed nami, widzimy jednocześnie człowieka i zwierzę, symbol człowieka na ścieżce. Nowe aspekty du­szy stają się aktywne w człowieku i kierują jego wzrok ku Nieskończoności, Niewyobrażalności, Boskości. Jednakże dialektyczna dusza, która wiąże nas z tą naturą, jest ciągle obecna. Człowiek jest w tym momencie istotą podwójną. Nieuniknio­ne jest, że w takiej podwójnej istocie napięcia wzrastają. Sfinks promieniuje pokojem i zgodą. Obraz ten kierują nas na poznanie samych siebie i na zrozumienie, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Konfrontuje nas z procesem odbudowy, który musi w nas nastąpić.

 

Dzieląc się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami wzbogacamy się wzajemnie i każdy z nas może usłyszeć coś wartościowego dla siebie.

Spotkanie odbędzie się w środę 7 listopada 2018 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!