Medytacja Gnostyczna – Siódmy Dzień Alchemicznych godów Chrystiana Różokrzyża

w lokalizacji: Centrum Warszawskie , adres: Warszawa, ul. Inzynierska 3/5 ,