Ścieżka Katarów


Szczegóły wydarzenia


„Ścieżka Katarów”.

„Słowo Boga nie jest zapisane w księgach:
jest to Głos boskiej natury, który można usłyszeć tylko w ciszy.
Katarzy sprawili, że to Słowo stało się żyjącą w nich rzeczywistością.
W absolutnej ciszy całej swojej istoty wypełniali codzienną pracę.
Wiedzieli wewnętrznie, że Bóg nie porzuca dzieła swoich rąk.
Dlatego też głosili wszem i wobec, że Bóg jest Miłością.
Ukazywali ludziom gnostyczną ścieżkę inicjacji, wyjaśniali ją i swoim przykładem dawali jej świadectwo.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny