Rozmowy o duchowej naturze człowieka


Szczegóły wydarzenia


Przezwyciężenie stachu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wieczór, podczas którego porozmawiamy o przezwyciężeniu strachu na podstawie artykułu z czasopisma Pentagra.

Czy znamy strach? Jesteśmy pod wpływem strachu? Są ludzie, którzy na to pytanie szczerze odpowiadają: „Tak”, przy czym dodają, że są lękliwi i że nie mogą się od tego uwolnić. Z drugiej strony są też ludzie, którzy wydają się nie być dotkniętymi tą plagą i twierdzą: „Strach? Nie, tego nie znam. Jestem, zawsze bardzo spokojny i nie znam strachu ani trosk”. Także i uczeń może będzie wskazywał na odwagę, którą wykazali niektórzy ludzie w krytycznych sytuacjach i udowodnili, że nie znali strachu. Czyż nie mówi się jednak też o odwadze z rozpaczy, tak zwanego zrozpaczonego samoutwierdzania się w takich krytycznych sytuacjach?

Spotkanie odbędzie się w środę 7 października 2020 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!