Praktyka codzienna


Szczegóły wydarzenia


Obecnie wymiar intensywnego myślenia, ustępuje miejsca wymiarowi głębokiego czucia. Zawiera się w tym natura całego procesu, a prawdziwa świadomość tego pozwala zauważyć, jaką postawę przyjąć, z jakiego poziomu funkcjonować, aby zmiany w nas zachodziły w harmonijny sposób. Jak tego dokonać?

Zapraszamy na spotkanie online.

Środa 20.05, godzina 19.00, możliwość dołączenia pod linkiem:
https://join.skype.com/onbQZplnVFoA