Medytacja gnostyczna – „Zmartwychwstanie”


Szczegóły wydarzenia


Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Szkoła Duchowa Różokrzyża to Szkoła, przez którą działa boski Duch, która uważa się za instrument boskiego Ducha. Oznacza to, że zamiarem Szkoły Duchowej nie jest nigdy stanie się instytucją, która ulega gustom swojej epoki. Działanie Ducha w Szkole Różokrzyża najłatwiej zrozumieć mówiąc: „Działa w niej Duch zmartwychwstania, Duch, który chce zmartwychwstać w człowieku”.

Życzymy wszystkim poszukującym, by rozpoznali te drogę i wybrali ją również dla siebie.

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej.

WSTĘP WOLNY