Medytacja Gnostyczna – Tęsknota za Światłem


Szczegóły wydarzenia


Człowiek jest istotą wrażliwą na Światło i dzięki swojej naturalnej zdolności asymilacji rozpoznaje obecność Światła.
Kiedy więc czuje się w polu natury śmierci nieszczęśliwy i ma poczucie, że ta natura nie jest jego domem, kiedy rozpozna swoje wewnętrzne ubóstwo i nędzę tej twardej jak skała rzeczywistości, wtedy pojawi się w nim nowa tęsknota.
Tęsknota ta jest modlitwą, jest krzykiem duszy o nowe, inne Światło; jest poszukiwaniem jedynych drzwi do wyższego pola Światła.

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny