Medytacja Gnostyczna – „Tęsknota za Światłem”


Szczegóły wydarzenia


Spotkania w świątyniach Złotego Różokrzyża umożliwiają nam połączenie ze źródłem Światła i Prawdy, które znajdują się w sercu każdego z nas. Źródło to tryska, kiedy odżywiane jest przez Boską siłę promieniowania. Mamy nadzieję, że promienie tego światła trafią do naszej najgłębszej istoty.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

WSTĘP WOLNY