Medytacja Gnostyczna – Pozostań w ciszy – tu i teraz


Szczegóły wydarzenia


„Poprzez wejście w ciszę wchodzimy w kontakt z boską naturą.
Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się separować od innych lub, wycofywać ze zwykłego życia.
Powinniśmy szukać tej ciszy właśnie w naszym codziennym życiu.
Chodzi tylko o to, by zauważyć i zrozumieć na co kładziemy nacisk w naszym życiu: na utrzymywanie swojego ja, czy na wyzwolenie duszy.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny