Medytacja Gnostyczna – Nowe Życie


Szczegóły wydarzenia


„Wyobraźmy sobie, że wszystkie żywe istoty rodzą się opromienione delikatnym, subtelnym, a jednak potężnym i wszystko przenikającym światłem. Tak jest rzeczywiście. Mówimy o świetle, które w pradawnych naukach duchowych nazywano Praną. Jest to substancja, która wszystko przenika i wszystko odżywia. Bywa nazywana także Oddechem Boga.

To Światło, ta Siła może zwrócić się bezpośrednio do jedynego punktu, który pozostał na nią wrażliwy, a mianowicie do ludzkiego serca.”

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej.

WSTĘP WOLNY