Medytacja Gnostyczna – Dwa pola natury


Szczegóły wydarzenia


Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, że w naszym świecie nie ma niczego stałego?
Wszystko pojawia się a potem znika; wszystko się rodzi, rozwija i umiera.
Nie jesteśmy w stanie tego zmienić.
Jest to podstawowe prawo tego pola życiowego, którego jesteśmy częścią.
Nami również rządzi prawo przeciwieństw, prawo wzrostu i zanikania.
Być może również w Tobie budzi to podstawowe pytanie:
‘Po co tu jestem, jaki jest cel mojego życia, jeżeli wszystko podlega ciągłej zmianie?’

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny