Medytacja Gnostyczna – Tęsknota za Światłem


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną, której tematem będzie:

Tęsknota za Światłem

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni we Wrocławskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.
Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.
W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Po medytacji zapraszamy na spotkanie i rozmowę