„Bliżej niż ręce i nogi” – Medytacja Gnostyczna


Szczegóły wydarzenia


„Istnieje Cisza, w której dusza może spotkać swojego Boga.
W tej Ciszy znajduje się źródło mądrości,
a wszyscy, którzy tam wstępują,
zostają zanurzeni w świetle i przepełnieni mądrością, miłością i mocą.”
[Ewangelia Wodnika, rozdział 40:3]

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Koszalińskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny