Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej.


Szczegóły wydarzenia


Wieczór pierwszy.

Temat wieczoru:   Dwa łady natury – Boski Świat i nasz świat.

Podczas tego wieczoru chcielibyśmy omówić i wyjaśnić pojęcia „Boski Świat” i „nasz świat”, które są jednym z filarów gnostycznej mądrości. Sprostujemy też powszechnie uznawaanie  sfery astralnej naszej planety za boski świat. Poniżej prezentujemy fragment wykładu:

Aby mieć kompletny obraz naszego świata musimy wyjaśnić jeszcze jedno zagadnienie dotyczące czterech z siedmiu sfer naszego dialektycznego świata. Dotyczy to sfery mentalnej, astralnej, eterycznej i materialnej.

Przeważająca część ludzkości postrzega te cztery sfery jako ziemski świat i boski świat. Według tego postrzegania materialna sfera wraz z częścią sfery eterycznej jest ziemskim polem życia, w którym istniejemy do chwili śmierci ciała materialnego. Po odłożeniu ciała materialnego przechodzimy do „tamtego świata”, boskiego świata, do sfery astralnej i w zależności od prowadzonego w sferze materialnej życia trafiamy do nieba lub do piekła prowadząc tam dalsze życie.

Takie postrzeganie tych czterech sfer jest błędne, ponieważ stanowią one razem obszar wyłączony z Boskiego Świata. Życie w sferze astralnej jest tylko odbiciem życia w świecie materialnym. Z tego powodu, że materia astralna jest silnie magnetyczna to wszystkie projekcje mentalne, myślowe ludzkości, kościołów, grup ezoterycznych i wszelkich stowarzyszeń posiadają tam swoje odbicia. Są o wiele wspanialsze niż to co jest stworzone na ziemi ale w rzeczywistości nie mają trwałego charakteru. Stąd też świat astralny jest nazywany w Powszechnej Nauce sferą odbić.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 października 2018 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!