Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór czwarty.

Temat wieczoru:  Człowiek jako mikrokosmos część 2

Podczas tego spotkania zajmiemy się powstaniem mikrokosmosu, jego budową i działaniem. Poniżej prezentujemy fragment wykładu:

 

Z monady dobywają się dwie siły, dwa strumienie. Jedna z tych sił jest pozytywna, druga negatywna i nie oznacza to pozytywności ani negatywności w zwykłym znaczeniu tych słów, lecz chodzi o to, że siły te posiadają odmienną polaryzację. Jedna z tych sił o negatywnej lub inaczej mówiąc ujemnej polaryzacji tworzy siedmiorakie jądro mikrokosmosu. Jądro to jest centralnym ogniskiem prawzoru, wokół którego uformował się mikrokosmos i w Powszechnej Nauce nazywane jest atomem iskry Ducha. Można również słusznie mówić o atomie – prawzorze, ponieważ ten atom, który znajduje się w centrum mikrokosmosu, jest ogniskiem, miejscem kontaktu prawzoru.

Druga z tych sił o pozytywnej lub inaczej mówiąc dodatniej polaryzacji tworzy zewnętrzną warstwę siedmiu kul mikrokosmosu.

Kiedy spojrzymy na mikrokosmos od strony powierzchni zewnętrznej, to można by powiedzieć o jednym ciele i o jednej kuli. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się odkryjemy, że chodzi tu o siedem kul, które obracają się w sobie nawzajem. Każda z tych kul posiada swą własną prędkość obrotów, a także umiejscowienie osi każdej kuli jest odmienne. Wszystkie kule mikrokosmosu posiadają swoją własną sferę życiową, swoje własne pole wibracji, a także swoje własne jądro świadomości, własne ognisko, które można określić jako świadomość. To jądro świadomości daje się wyjaśnić z tego pola egzystencji, z którym dana kula harmonizuje się i zgadza się całkowicie. Jądro świadomości stanowi biologiczną jednię z polem bytu, lecz oprócz tego działa także jako lustro, które odbija charakter i istotę danego pola bytu.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek  15 lutego 2022 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!