Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej.


Szczegóły wydarzenia


Wieczór drugi.

Temat wieczoru:  Boskie jądro w człowieku.

Żyjemy w czasach przełomu. Osiągnięcia nauki i ich zastosowanie w technice całkowicie zmieniły życie ludzi na ziemi. Dzisiejsze społeczeństwo pracuje nad udoskonalaniem zewnętrznych warunków bytu i w tym, co zewnętrzne i materialne – szuka spełnienia życia. Towarzyszy temu rosnący egoizm, a jednocześnie narasta duchowe zubożenie ludzkości.

Chodzi o to, by ponownie pobudzić do życia spoczywający w nas, nieaktywny, element boskiej duszy. Nauka o istnieniu duchowego pierwiastka ukrytego w człowieku jest prastara. Dawne podania opowiadają o perle, której człowiek musi poszukiwać. Podobnie jak pierwsze gnostyczne wspólnoty chrześcijańskie na początku naszej ery, tak i filozofia Różokrzyża opisuje ten wewnętrzny zalążek jako Iskrę Bożą, która może zostać rozniecona w sercu człowieka. Kiedy to się stanie, zostajemy wewnętrznie odnowieni i spełnia się sens naszego życia.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 października 2018 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!