Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór pierwszy

Temat wieczoru:   Budowa Wszechobjawienia.

Podczas tego wieczoru chcielibyśmy omówić i wyjaśnić budowę Wszechobjawienia, która to budowa jest jednym z filarów gnostycznej mądrości. Poniżej prezentujemy fragment wykładu:

Podczas naszego cyklu informacyjnego, składającego się z ośmiu wykładów, chcielibyśmy wprowadzić Państwa w naukę Szkoły Złotego Różokrzyża, która ma swoją podstawę w Powszechnej Nauce, a także ukazać drogę, jaką idą uczniowie tej Szkoły.

W pierwszym wykładzie chcielibyśmy przedstawić obraz i budowę Wszechobjawienia w niezbędnym zakresie, które posłużą nam jako podstawa do omawiania kolejnych zagadnień. Poprzez słowo Wszechobjawienie rozumiemy wszystko, co zostało stworzone w formie nieobjawionej i w formie objawionej przez niepoznawalnego Boga, Absolut, Tao. Z powodu tego, że boski Absolut jest wszechogarniający, to całe Wszechobjawienie jest nim wypełnione i otoczone przez niego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 stycznia 2022 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!