Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Katarzyna Szlachtowicz
15 września 2019
0 comments
Więcej...

Błogosławieni łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię.

Katarzyna Szlachtowicz
9 września 2019
0 comments
Więcej...

Błogosławieni, którzy cierpią, albowiem oni będą pocieszeni.

Katarzyna Szlachtowicz
1 września 2019
0 comments
Więcej...

Błogosławieni ubodzy Duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

Katarzyna Szlachtowicz
25 sierpnia 2019
0 comments
Więcej...

WZROK

Katarzyna Szlachtowicz
13 sierpnia 2019
0 comments
Więcej...

MIŁOŚĆ

Katarzyna Szlachtowicz
6 sierpnia 2019
0 comments
Więcej...

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Katarzyna Szlachtowicz
1 sierpnia 2019
0 comments
Więcej...

POBOŻNOŚĆ

Katarzyna Szlachtowicz
25 lipca 2019
0 comments
Więcej...

WYTRWAŁOŚĆ

Katarzyna Szlachtowicz
16 lipca 2019
0 comments
Więcej...

SAMOOPANOWANIE

Katarzyna Szlachtowicz
10 lipca 2019
0 comments
Więcej...