Alchemiczne Gody Chrystiana Różokrzyża, tom 1, tom 2, Jan van Rijckenborgh

Alchemiczne Gody Chrystiana Różokrzyża, tom 1, tom 2, Jan van Rijckenborgh

Po raz pierwszy opublikowana w 1616 roku, ta dziwna historia opowiadająca o siedmiodniowej podróży Chrystiana Różokrzyża na gody Króla i Królowej jest w rzeczywistości, jak twierdzi Jan van Rijckenborgh, hermetyczną alegorią. Jej celem jest pełnienie roli przewodnika dla tych, którzy są aktywnie zaangażowani w proces wewnętrznej transformacji.

W miarę jak Jan van Rijckenborgh ujawnia nam przesłanie historii, zaczynamy dostrzegać sposób, w jaki Prawdziwa Dusza drzemiąca w nas może być na nowo ożywiona i zjednoczona z Duchem. Tym „zaślubinom” towarzyszy alchemiczna transformacja świadomości, duszy i ciała. Poprzedzają je próby, sny , egzekucje i tajemnicze doświadczenia. Alchemiczne Gody to niezrównane kompendium symboliki wtajemniczenia dla wszystkich poszukujących wyzwolenia z natury śmierci.

Czytaj fragment ksiażki w formacie pdf:

alchemiczne_gody_tom1.pdf
alchemiczne_gody_tom2.pdf

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

Tom 1
Tom 2


Powrót do listy książek