Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

12.04. WIECZORNA INSPIRACJA 8
JEZUS UKAZUJE SIĘ W ŚWIĄTYNI, JEZUS UKAZUJE SIĘ SWYM UCZNIOM
EWANGELIA ŚWIĘTYCH DWUNASTU, ROZDZIAŁY 86, 87

Rozdział 86 – Jezus ukazuje się w Świątyni

1 Tego samego dnia w czasie Ofiary w świątyni, pomiędzy handlarzami zwierząt pojawił się Jeden w białych szatach, które jaśniały jak światło, a w ręku miał bicz z siedmioma węzłami.

2 Na Jego widok uciekli ze strachu handlarze i kupujący, a niektórzy padli martwi na ziemię; gdyż przypomnieli sobie, jak przed swą śmiercią Jezus przepędził ich z wnętrza świątyni w podobny sposób.

3 A niektórzy mówili, że widzieli widmo. A inni znowu, że Tego który został ukrzyżowany, i widzieli że zmartwychwstał.

4 I ofiary ustały tego dnia, gdyż wszyscy bali się sprzedawać i kupować i wypuścili swych więźniów na wolność.

5 A kapłani i starszyzna kazali rozpuścić plotkę, że ci, którzy to opowiadali, byli pijani i nic nie widzieli. Jednak wielu powtórnie powiedziało, że Go widziało na własne oczy, a Jego bicz odczuło na swych plecach; jednakże nie byli w stanie się bronić, gdyż gdy ktoś odważny między nimi wyciągnął rękę, nie mógł uchwycić tej postaci, którą widzieli, ani pochwycić bicza, który ich karcił.

6 I od tego czasu wierzyli w Jezusa, że był posłany przez Boga, aby uwolnić uciśnionych i wyswobodzić tych, którzy byli związani. I wejrzeli w siebie i nie grzeszyli więcej.

7 I ukazał się On również innym w miłości i miłosierdziu i uzdrawiał ich przez dotknięcie i wyzwalał ich z rąk ciemiężców. I wiele podobnych rzeczy opowiadano o Nim, a wielu mówiło: Zaprawdę, nastało Królestwo Boże.

8 I wielu z tych, którzy umarli i zmartwychwstali, gdy Jezus zmartwychwstał, pojawiło się i byli widziani w świętym Mieście przez wielu, a źli odczuwali wielką bojaźń, podczas gdy Światło i radość wypełniały serca sprawiedliwych.

Rozdział 87 – Jezus ukazuje się swym uczniom

1 Wieczorem tego samego, pierwszego dnia tygodnia, gdy uczniowie zebrali się, a drzwi były zamknięte w obawie przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął wśród nich i rzekł: Pokój wam! Ale oni przestraszyli się i sądzili, że ujrzeli jakiegoś ducha.

2 I przemówił do nich: Patrzcie, to sam jestem, jakiego mnie widzieliście przedtem. Duch może naprawdę zjawiać się w ciele i krwi, jak to widzicie, że Ja je mam. Obejrzyjcie moje ręce i nogi, dotknijcie ich i przyglądajcie się.
3 I gdy tak przemówił, pokazał im swoje ręce i swoje serce. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.

4 Tomasz jednak, nazwany Didymos (Bliźniakiem), jeden spośród uczniów Jego, mówił do nich: Jeśli nie ujrzę na rękach Jego, znaku od gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Wtedy Pan rzekł do niego: Obejrzyj moje ręce, moje serce i moje nogi; podaj mi ręce swoje i nie bądź niewierny, ale wierzący.

5. A Tomasz odpowiedział, mówiąc: Pan mój i Bóg mój! A Jezus mówi do niego: Tomaszu, żeś mnie ujrzał, uwierzyłeś: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a wierzą.

6 I znowu rzekł Jezus do nich: Pokój wam! Tak jak Mnie Abba- Amma posłał, tak ja was posyłam. A gdy to powiedział, tchnął na nich i rzekł: Przyjmijcie Ducha Świętego; głoście Ewangelię i ogłaszajcie wszystkim narodom Zmartwychwstanie Syna Bożego.

7 Uczcie ich Świętego Prawa Miłości, które wam przekazałem. Ci, którzy wyrzekną się swych grzechów, tym będą one odpuszczone, a ci, którzy trwać będą w nich, tym będą zatrzymane.

8 Chrzcijcie tych, którzy wierzą i żałują, błogosławcie i namaśćcie ich i składajcie czystą ofiarę z owoców ziemi, którą Ja ustanowiłem na pamiątkę moją.

9 Oto, ciało swe i krew swoją ofiarowałem na krzyżu za zbawienie świata od grzechów przeciwko Miłości i od krwawych ofiar i świąt przeszłości.

10 I wy powinniście Chleb Życia i Wino Zbawienia ofiarować w czystym darze z kadzidłem, jak napisano o mnie, i wy winniście jeść i pić na pamiątkę, że ja wszystkich, którzy we nie wierzą, uwolniłem od starego niewolnictwa ich przodków.

11 Gdy ci uczynili boga ze swego brzucha i ofiarowali swemu bogu niewinne stworzenia Ziemi zamiast swojej własnej cielesnej natury.

12 I jedli mięso i pili krew na własną zgubę, niszczyli swoje ciała i skracali swoje życie, tak samo jak poganie, którzy nie znali prawdy, lub ją znali i uczynili z niej kłamstwo.

13 Tak jak ja was posyłam, macie i wy innych posyłać, aby te rzeczy czynili w moim imieniu, i położył na nich swe ręce.

14 I w ten sposób jak apostołów, ustanowił proroków i ewangelistów i pasterzy, święte kapłaństwo, i położył ręce swe na wszystkich, których wybrali na diakonów, na każdego poszczególnego z czterokrotnych Dwunastek.

15 I ci są dla prowadzenia i kierowania tym wielkim zborem, aby wszyscy stali się doskonali na swoim miejscu w Jedności Ciała Chrystusa.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/sunday-narrative-8/