Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

07.04. WIECZORNA INSPIRACJA 3
OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI
EWANGELIA ŚWIĘTYCH DWUNASTU, ROZDZIAŁ 71

1 A gdy zbliżała się Wielkanoc żydowska, udał się Jezus znowu z Betanii do Jerozolimy. I zastał w świątyni siedzących wekslarzy i kupców sprzedających owce, woły i gołębie.

2 I skręciwszy bicz z siedmiu powrozków, wypędził ich wszystkich ze świątyni, a owce, woły i gołębie wypuścił na wolność; wekslarzom pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał.

3 I rzekł do nich: Zabierzcie te rzeczy stąd, i nie czyńcie z domu mego Ojca-Matki targowiska. Czyż nie napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. A wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców i wypełniliście go wszelkimi okropnościami.

4 I nie pozwolił, żeby kto miskę z krwią przeniósł przez świątynię, albo żeby zwierzęta były zabijane. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pochłonęła mnie.

5 Wówczas odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego: Jaki znak pokażesz nam, że Ci to wolno czynić?Jezus odparł: Znowu powiadam wam: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę nową.

6 Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.

7 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to im przepowiedział.

8 Lecz uczeni w Piśmie i faryzeusze widzieli to i słyszeli, dziwili się i szukali, jakby Go mogli zgładzić. Albowiem bali się Go, widząc, że lud słuchał Jego nauk.

9 A gdy nastał wieczór, Jezus wyszedł z miasta. W dzień bowiem nauczał w świątyni, a na noc szedł na Górę Oliwną. Lud zaś przychodził wcześnie rano, aby słuchać Go na świątynnym dziedzińcu.

10 A gdy Wielkanoc spędzał w Jerozolimie, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał.

11 Jezus jednak nie miał do nich zaufania, bo przejrzał ich wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co w każdym było.

12 Ponieważ zbliżało się Święto Ofiary, posłał dwóch swych uczniów, aby przygotowali górną salę, w której chciał ze swoimi Dwunastoma jeść, i by kupili wszystko, co potrzebne na to Święto, które chciał obchodzić z nimi.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/tuesday-narrative-3/