Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

06.04. WIECZORNA INSPIRACJA 2
WEWNĘTRZNY CHRYSTUS, ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE
EWANGELIA ŚWIĘTYCH DWUNASTU, ROZDZIAŁ 69

1 Jezus przebywał z uczniami w zachodniej części świątyni, gdy ludzie wnieśli na marach zmarłego, aby go pogrzebać. Wówczas jeden z uczniów rzekł: Mistrzu, czy człowiek, który umarł, znowu żyć będzie?

2 A on odpowiedział: Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot, Jam jest Dobro, Piękno i Prawda, a kto we mnie wierzy, nigdy nie umrze, lecz będzie żył wiecznie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy znowu zmartwychwstaną. Błogosławieni, którzy we mnie umierają i staja się doskonałymi na moje podobieństwo; albowiem odpoczywają od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. Oni bowiem przezwyciężyli zło i stali się kolumnami Świątyni Bożej i nie będą więcej wychodzić. Będą bowiem odpoczywać w wieczności.

3 Ale dla tych, którzy zło czynili, nie ma pokoju; będą oni bowiem wchodzili i wychodzili i przez wiele wieków będą musieli znosić cierpienia dla polepszenia siebie, aż staną się doskonałymi. Ci zaś, którzy czynili dobro i zdobyli doskonałość, znajdą wieczny pokój i wejdą do Żywota. Odpoczywać będą w Wiekuistym.

4 Nad nimi ani śmierć, ani narodziny w swoim powtarzaniu się już żadnej mocy nie maja; wyszli oni bowiem z kołowrotu wieczności i zdobyli punkt środkowy, gdzie panuje wieczny pokój, a środkiem wszystkich rzeczy jest Bóg.

5 I zapytał Go jeden z uczniów: Jakim sposobem można wejść do Królestwa Bożego? A on odpowiedział: Jeżeli nie uczynicie, tego co jest na dole, tym co jest na górze, a tego co jest lewe, tym co jest prawe, a tego co jest z tyłu, tym co jest z przodu, dopóki nie wstąpicie do środka i do Ducha, nie wejdziecie do Królestwa Bożego.

6 I dalej mówił: Nie sądźcie, że jakikolwiek człowiek wolny był od błędów. Nawet wśród proroków i wtajemniczonych w dzieło chrześcijańskie znaleziono słowa błędu. Jednak miłość pokrywa wiele błędów.

7 A gdy nastał wieczór, poszedł Jezus z Dwunastoma do Betanii; mieszkali tam bowiem Łazarz oraz Maria i Marta, których miłował.

8 I przyszła do Niego Salomea i zapytała: Jak długo będziemy w mocy śmierci? Odpowiedział jej: Tak długo, dopóki mężowie wasi będą obciążeni winami i dopóki wy, niewiasty, rodzić będziecie. Po to przyszedłem, aby nierozważne dzieła naprawić.

9 Wtedy Salomea rzekła: Uczyniłam wiec dobrze, nie rodząc. Ten zaś odrzekł: Jedz z każdej dobrej roli, ale z tej , która daje gorycz śmierci, nie spożywaj.

10 I zapytała Salome: Kiedy te rzeczy, o które Cię pytam, będą zrozumiałe? I rzekł jej Pan: Wtedy kiedy suknie waszej wstydliwości zostaną przez was znoszone, gdy okiełznacie swoją pożądliwość; kiedy dwoje jednym się staną, a męskie i żeńskie razem z żeńskim i męskim stanie się ani męskie, ani żeńskie.

11 I pytali Go inni uczniowie: Kiedy temu prawu wszyscy będą posłuszni? Wtedy gdy Duch Boży przeniknie i napełni całą Ziemię oraz serce każdego męża i każdej niewiasty.

12 Jan rozrzucił prawo po wszystkiej Ziemi, a ono zapuściwszy korzenie, wzeszło i wydało we właściwym czasie dwanaście owoców na pokarm dla wszystkich. I wrzuciłem prawo do wód i zostały one oczyszczone od wszelkiego zła. I wrzuciłem prawo w ogień, a złoto zostało oczyszczone od wszelkiej skazy. I rzuciłem prawo w powietrze, a oto prawo wcieliło się w życie przez Ducha Jedynego, który wszystkie rzeczy przenika, wypełnia i mieszka w sercu każdego .

13 I wiele innych podobieństw powiedział do tych, którzy uszy mieli ku słyszeniu, aby zrozumieć. Ale dla wielu nie było to zrozumiałe.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/monday-narrarive-2/