Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

05.04. WIECZORNA INSPIRACJA 1
WJAZD DO JEROZOLIMY
EWANGELIA ŚWIĘTYCH DWUNASTU, ROZDZIAŁ 67

1 Pierwszego dnia tygodnia, gdy dotarli w okolice Jerozolimy, do Betfage i Betanii, na Górę Oliwną, posłał dwóch uczniów swoich, mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które znajduje się przed wami; a gdy wejdziecie, znajdziecie osła uwiązanego, na którym jeszcze żaden człowiek nie siedział; odwiążcie go i przywiedźcie mi.

2 A jeśliby wam kto rzekł: Dlaczego to czynicie? powiedzcie, że Pan go potrzebuje. A on go zaraz wypuści.

3 Poszli wiec uczniowie i znaleźli osła przywiązanego na placu,w którym krzyżują się dwie drogi i odwiązali go. A niektórzy, co tam stali, rzekli do nich: Co czynicie, odwiązujecie źrebię? A oni odrzekli, jak im Jezus rozkazał, wtedy tamci im już nie przeszkadzali.

4 I przywiedli osła do Jezusa, i włożyli na zwierzę szaty swoje, na których Jezus usiadł. Wielu zaś rozścielało swe szaty na drodze, inni zaś obcinali młode gałązki z drzew i słali je na drodze.

5 A ci, którzy Go poprzedzali i ci, którzy za Nim podążali, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu J o v a s ! Błogosławione królestwo Ojca naszego, Dawida i błogosławiony, który przychodzi w imieniu Najwyższego! Hosanna na wysokościach!

6 A gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, wszedł do świątyni, i obejrzawszy wszystko, powiedział im podobieństwo:

7 A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w glorii swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza swoje kozły od owiec. I ustawi owce po swojej prawicy, kozły zaś po lewicy.

8 Wtedy powie Król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie
Królestwo, czekające na was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.

9 Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię? Albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie?

10 A Król powie im: Oto ja ukazuje wam siebie we wszystkich kształtach stworzenia, i zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

11 Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany wam, a siedemkroć oczyszczeni będziecie i od grzechów waszych uwolnieni zostaniecie.

12 Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w wiezieniu, a nie odwiedziliście mnie.

13 Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Ci łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, i nie służyliśmy Ci?

14 Wtedy On im odpowie: Oto ja ukazuje wam siebie we wszystkich kształtach stworzenia, i zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie nie uczyniliście.

15 A okrutni i niemiłosierni odejdą na karę wieczną, i jeśli nie będą żałowali, zostaną zupełnie zniszczeni. Sprawiedliwi zaś i miłosierni wejdą do żywota wiecznego i wiekuistego pokoju.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/sunday-narrative-1/