Ścieżka misteriów w naszych czasach – Duchowa praca różokrzyżowców

w lokalizacji: Działalność w Opolu , adres: Opole, ul. Katowicka 55 , 45-061