Mikrokosmos. Człowiek – istota duchowa

w lokalizacji: Działalność w Opolu , adres: Opole, ul. Koraszewskiego 7-9 , 45-011