O nas

  • Dwa łady natury Nauka Lectorium Rosicrucianum opiera się na koncepcji "dwóch ładów natury". Po pierwsze istnieje znany nam porządek natury zawierający zarówno śmierć, jak i życie. Wszystko podlega w nim cyklom narodzin, życia, umierania i ponownych narodzin.
  • Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża powstała w Haarlem, w Holandii, gdzie do dziś mieści się jej siedziba główna...

  • Uczniostwo Nauki o transfiguracji nie należy rozpatrywać tylko teoretycznie – trzeba ją przeżyć, wprowadzić w życie. Przeżywanie tej nauki jest głównym celem uczniostwa Szkoły Duchowej. Dla tych, którzy nie czują się gotowi do praktykowania uczniostwa w tym sensie, a jednak pragną pozostawać w kontakcie ze Szkołą, możliwe jest członkostwo.
  • Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża rozwinęła międzynarodową pracę z młodzieżą, aby pozostawać do dyspozycji rodziców i dzieci w szybko zmieniających się czasach. Praca ta rozwija się intensywnie również w Polsce. Podstawę dla niej stanowi przede wszystkim miłość i przyjaźń – których nie należy jednak rozumieć w zewnętrznym znaczeniu tych słów.