Baza wiedzy

  • Kiedy została założona Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża? Początki Lectorium Rosicrucianum sięgają roku 1924, kiedy bracia Zwier Willem Leene (1892-1938) i Jan Leene (1896-1968) rozpoczęli pracę duchową w Het Genootschap Rozekruisers (Towarzystwie Różokrzyżowców), Holenderskiej odnodze Rosicrucian Fellowship (Oceanside, California, USA), założonej przez Maxa Heindla w roku 1909. W 1935 bracia zdecydowali kroczyć dalej ścieżką duchową z odrębnie stworzoną grupą, niezależnie od the Rosicrucian Fellowship. Po drugiej wojnie światowej społeczność przyjęła nazwę "Lectorium Rosicrucianum“.
  • Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers opublikował liczne pisma i przemowy Catharose de Petri i Jana van Rijckenborgha - w postaci książek, jak również innych publikacji. Instytut wydaje także książki innych autorów, które są związane z nauką Różokrzyża , hermetyzmem lub gnostycyzmem. Wiele z tych publikacji przeczytać można w całości w Internecie, poniżej zamieszczono linki do tych książek.
  • Cieszymy się na przybycie gości do naszego centrum. W centrach zajmujemy się pracą nad wewnętrznym samopoznaniem w grupie, która ma wspólny cel.

  • Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie ludzkości bez rożnego rodzaju systemów znaków i sygnałów. W dawniejszych czasach symbole miały duże znaczenie w przedstawianiu wewnętrznego i zewnętrznego świata człowieka. Symbole często mają uniwersalne znaczenie, bez względu na miejsce występowania, lecz czasem są ściśle związane z konkretną grupą kulturową ludzkości. Zebraliśmy kolekcję symboli wraz z ich opisami, aby umożliwić zbliżenie się do ich głębokiego znaczenia.You can find a collection of images in “Symbols” that carry a deep message, and these images, together with the description of the concept related to them will help you get closer to the symbol’s meaning.
  • Współczesna literatura Szkoły Duchowej często używa wyrażeń i słów, które nie są powszechnie spotykane w mowie potocznej. Słowa te pochodzą z pism klasycznych Różokrzyżowców,tradycji religijnych, hermetyzmu oraz innych spisanych lub przekazywanych ustnie gnostycznych źródeł. Aby je wyjaśnić, zebraliśmy je i opisaliśmy w sekcji 'Słownik'