Książki

Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers opublikował liczne pisma i przemowy Catharose de Petri i Jana van Rijckenborgha - w postaci książek, jak również innych publikacji. Instytut wydaje także książki innych autorów, które są związane z nauką Różokrzyża , hermetyzmem lub gnostycyzmem.

Wiele z tych publikacji przeczytać można w całości w Internecie, poniżej zamieszczono linki do tych książek.