Graal

Graal symbolizuje oczyszczone sanktuarium serca − duszę, która ponownie się narodziła i może przyjąć ogień ducha. Oryginalne znaczenie słowa „Graal” wskazuje na stopniowe oczyszczenie, kroki duchowej ścieżki. Graal był już znany w starożytności jako symbol Wenus; Hermes Trismegistos wspomina o nim jako o nagrodzie w wyścigu dusz, kamiennym naczyniu danym ludzkości przez istoty niebiańskie. Następnie w czasach chrześcijańskich symbol ten stał się częścią powszechnej świadomości jako Graal Wieczerzy Pańskiej. Legenda głosi, że do tego naczynia została zebrana krew ukrzyżowanego Jezusa.

Braterstwo Świętego Graala jest duchowym braterstwem manifestującym się we wszystkich gnostycznych grupach i poprzez nie, by przekazywać boską powszechną pranę, wodę życia, strumień życia płynący od tronu Boga i Baranka w dwóch skoncentrowanych, magicznie przygotowanych stanach dla tych, którzy są gotowi, by je przyjąć, żyć z nich i pracować; dla tych, którzy są głodni boskiej prany. Osoba, która otrzymuje ten chleb, dowodzi tym samym, że żyje z niego: inaczej by go nie potrzebowała.