Wydarzenia

2017. Październik 1.
niedziela, 11:30
Zapraszamy na Medytację Gnostyczną, której tematem będzie:Jak żyć?
2017. Październik 2.
poniedziałek, 18:30
Kolejne Spotkanie z Gnozą, 2 października, poświęcimy kolejnemu filarowi filozofii Szkoły, a mianowicie wiedzy o dwóch ładach natury: ładzie boskim, naszej pierwotnej ojczyźnie, który nazywamy często statyką i ładzie dialektycznym, świecie w którym teraz żyjemy, a którego najbardziej charakterystyczną cechą jest nieustanna gra...
2017. Październik 4.
środa, 18:00
Serdecznie zapraszamy do Poznania na spotkanie, którego tematem będzie:Dusza, która jest lustrem
2017. Październik 4.
środa, 19:00

Co odróżnia świadomość egocentryczną od nowej świadomości, czy wyzwolonej świadomości?


Jak mogę rozpoznać, czy przechodzę przez proces wewnętrznej przemiany?

2017. Październik 4.
środa, 19:00
O odwróceniu się człowieka i jego czakrNa spotkaniu będziemy mówić o pierwotnym i dzisiejszym działaniu czakr, lasce Merkurego w naszym ciele i procesie przemiany całego człowieka, który to proces zaczyna się od uwolnienia kundalini serca. Serdecznie zapraszamy!  
2017. Październik 9.
poniedziałek, 18:00
Serdecznie zapraszamy do Opola na spotkanie i pokaz filmu pt.:Podróż ku nieoczekiwanemu
Zapraszamy do obejrzenia fragmentów filmu "Podróż ku nieoczekiwanemu" opowiadającego dzieje siedemnastowiecznych Manifestów różokrzyża oraz współczesną recepcję zawartych w nich idei, a który powstał z okazji czterechsetlecia ukazania się...
2017. Październik 9.
poniedziałek, 18:30
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, 9 października.Będziemy chcieli porozmawiać o trzecim z filarów filozofii Szkoły Różokrzyża, czyli wiedzy o upadku i odrodzeniu.
2017. Październik 11.
środa, 19:00
Wyższy Umysł to odmienny stan świadomości, stan bytu, który może objawić się, jeśli zechcemy odmienić swoje życie, odmienić siebie.
Gnoza zaś to nie tylko wiedza, w jaki sposób możemy ten cel osiągnąć, ale
także siła, energia, która umożliwia wejście w niezbędny proces przemiany. Każdy człowiek powołany został do przebudzenia…
2017. Październik 11.
środa, 19:00
Co odróżnia świadomość egocentryczną od nowej świadomości, czy wyzwolonej świadomości?
Jak mogę rozpoznać, czy przechodzę przez proces wewnętrznej przemiany?
Czy cierpienie jest drogą do przebudzenia, czy jest ono pułapką?
 
2017. Październik 16.
poniedziałek, 18:30
Karman - prawo przyczyny i skutkuPrawo przyczyny i skutku, nazywane też prawem karmana lub po prostu: karmą, jest dziś znane właściwie wszystkim.Prawie każdy, bez względu na wyznawaną wiarę czy światopogląd może wskazać przykłady świadczące o istnieniu tego prawa.

Strony