Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Ten Inny

Ten Inny: określenie prawdziwego, nieśmiertelnego człowieka, który pochodzi z Boga i „jest doskonały, jak Ojciec w niebie jest doskonały”. Ponowne przebudzenie do życia tego jednorodzonego Syna, istoty Chrystusowej w nas, jest prawdziwym sensem naszej obecności w dialektycznym polu bytu i dlatego też jest celem każdego prawdziwego, gnostycznego różokrzyżostwa. Patrz także: Róża serca.