Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Szkoła Duchowa

Szkoła Duchowa: Szkoła Misteriów Hierofantów Chrystusowych (patrz: Powszechne Braterstwo).

Siedmioduch, Święty

Siedmioduch, Święty: trzeci aspekt trojako objawiającej się Boskości. Jest wszechobejmującą Miłością Ojca, objaśnioną przez Syna, która wychodzi do upadłej ludzkości jako potężne, siedmiokrotne pole promieniowania, by ratować to, co zaginęło. Pod kierunkiem i z pomocą tej powszechnej Siedmiosiły, objawiającej się w Powszechnym Braterstwie, może zostać dokonany proces transfiguracji. W procesie tym siedmiokrotny Duch Święty ponownie zamieszkuje w kandydacie.

Sfera materialna/sfera odbić

Sfera materialna/sfera odbić: obydwie połowy bytu tego dialektycznego porządku natury. Sfera materialna jest obszarem, w którym żyjemy w naszym materialnym objawieniu. Sfera odbić jest obszarem, w którym przebiega między innymi proces między śmiercią i reinkarnacją. Składa się ona poza sferami piekieł i ognia czyśćcowego (sfery oczyszczenia), ze sfery nazywanej w religiach naturalnych i okultyzmie «niebem» i «wiecznym życiem». Te niebiańskie sfery oraz życie w nich są podobnie jak życie w sferze materialnej poddane skończoności i czasowości. Sfera odbić jest zatem miejscem czasowego pobytu zmarłych, co nie oznacza, że osobowość która zmarła, otrzymuje nowe życie, bowiem nie ma żadnej kontynuacji dla czterokrotnej osobowości. Jedynie najgłębsze jądro świadomości, błysk ducha bądź też dialektyczna iskra zostaje przyjęta czasowo do istoty aurycznej i tworzy podstawę świadomości dla nowej osobowości, która budowana jest przez istotę auryczną we współpracy z działającymi w matce siłami.

Sfera odbić

Sfera odbić: patrz: Sfera materialna.

Sztuka królewska
System ognia wężowego

System ognia wężowego: system mózgowo-rdzeniowy, siedziba ognia duszy lub świadomości.