Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Nerw sympatyczny

Nerw sympatyczny: część systemu nerwowego, znajdującego się w przypadku dialektycznego człowieka poza kontrolę woli i funkcjonującego w sposób automatyczny; szczególnie obydwa pasma nerwowe po lewej i po prawej stronie kanału rdzenia kręgowego. Oba te pasma spotykają się u szczytu rdzenia kręgowego, w szyszynce.

Nowe gnostyczne królestwo

Nowe gnostyczne królestwo: gnostyczne, astralne pole utworzone z czystej astralnej substancji prapoczątku, zbudowane przez młodognostyczne Braterstwo we współpracy z Powszechnym Łańcuchem gnostycznym, którego jest ono najmłodszym ogniwem. Poprzez swoją działalność w dwóch światach (zarówno w polu zmartwychwstania szóstego obszaru kosmicznego jak i w naszym polu bytu w siódmym obszarze kosmicznym) umożliwia ono, tak długo jak długo trwa czas żniw, wyzwolenie poszukujących ludzi poprzez wkroczenie za pośrednictwem Żywego Ciała młodej Gnozy do pola zmartwychwstania. Żywe Ciało tworzy zatem czasowy most pomiędzy obydwoma obszarami. Nowe gnostyczne królestwo ucieleśnia wszystkie siły, których potrzebuje uczeń, aby przejść tym mostem ku życiu. Utworzyło się ono w Europie, skąd rozszerza się na cały świat. Jego wołanie kieruje się do całej ludzkości.

Natura śmierci

Natura śmierci: w naszym obecnym polu bytu panuje prawo ciągłej przemiany i niszczenia. Wszystko to, co tutaj zostaje powołane do bytu, znajduje się już od pierwszej chwili swojego pojawienia się na drodze ku upadkowi. Dlatego też to, co nazywamy życiem, jest jedynie bytem pozornym, wielkim złudzeniem. Ból zniszczenia, który tutaj tak głęboko odczuwamy, usiłuje doprowadzić nas do zrozumienia, że świat dialektyki, natura śmierci nie jest polem życiowym przeznaczonym dla człowieka, lecz że jest nim natura życia, pierwotne pole adamowe, które w Biblii określane jest mianem  „Królestwa”.

Nauka Powszechna

Nauka Powszechna:  nie jest to „nauka” w potocznym znaczeniu tego słowa. Nie można jej też znaleźć w książkach. Jest to w najgłębszej istocie żywa rzeczywistość Boga, z której uszlachetniona po temu świadomość, świadomość hermetyczna czyli pymandryczna może czytać i rozumieć wszechwiedzę Stwórcy.

Niebiański statek

Niebiański statek: nazwa odnosząca się do gnostycznego Żywego Ciała. Jest to arka, o której mówi Genesis, zbudowana we współpracy z powszechnym, gnostycznym łańcuchem z uwalniających sił; ciało mające na celu żniwo, które następuje pod koniec dnia kosmicznego i które musi zostać zwiezione do spichlerzy nowego życia.