Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Istota auryczna

Istota auryczna: firmament auryczny, system centrów zmysłowych, punktów siły i punktów żaru, w którym zakotwiczony jest cały karman człowieka. Nasza ziemska, śmiertelna istota jest projekcją tego firmamentu i jest całkowicie uzależniona od jego możliwości, ograniczeń i rodzaju. Istota auryczna jest ucieleśnieniem całego bagażu grzechu upadłego mikrokosmosu. Jest to stare (mikrokosmiczne) niebo, które poprzez totalny przewrót życiowy skierowane na Gnozę musi przeminąć i zostać zastąpione nowym niebem. Następstwem tego jest Nowa Ziemia, Zmartwychwstanie prawdziwego człowieka, w którym Duch, dusza i ciało odpowiadają znowu boskiemu planowi tworząc harmonijną, nieprzemijalną jedność.

Iskra życia

Iskra życia: istoty posiadające iskrę życia: istoty zrodzone z natury, którym brak jest róży serca, atomu iskry Ducha. Ludzie ci są nastawieni całkowicie na życie w grubomaterialnej sferze ziemskiej, dobrze się w niej czują i nie odczuwają braku jakiegokolwiek życia wewnętrznego. W rzeczywistości nie są oni ludźmi, a tylko czysto naturalnymi zjawiskami, absolutnie odpornymi na wszelkie duchowe poruszenie. Życie w oddaleniu od Boga,  kontynuowane od wielu generacji, nieuchronnie prowadzi do powstania istot posiadających iskrę życia, które rodzą się i umierają, nie pozostawiając po sobie pozytywnego rezultatu życiowego. Dzisiejsza ludzkość liczy wiele setek milionów tego rodzaju ludzkich zjawisk.

Izyda