Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Grota z Betlejem

Grota z Betlejem: najwyższa świątynia wtajemniczenia dawnego braterstwa Katarów w południowej Francji.

Gnoza

Gnoza: a) oddech Boga, Bóg, Logos, źródło wszystkich rzeczy, objawiające się jako Duch, Światło, Siła i Mądrość, b) Powszechne Braterstwo będące nosicielem oraz objawieniem pola promieniowania Chrystusa, c) żywa wiedza, obecna u Boga i będąca jego częścią, która poprzez odrodzenie duszy, będące narodzinami światła Boga, osiąga pymandryczny stan świadomości.

Gnoza pięciokrotna, powszechna

Gnoza  pięciokrotna, powszechna: nazwa obejmująca pięć faz rozwoju, w których i przez które objawia się w uczniu ścieżka do Życia: 1. wyzwalający wgląd; 2. dynamiczne pragnienie zbawienia; 3. całkowita samoofiara; 4. pozytywna nowa postawa życiowa; 5. Zmartwychwstanie w nowym Polu Życia.

Górna sala

Górna sala: a) w sensie mikrokosmicznym jest to przybytek głowy, b) Złota Głowa gnostycznego Żywego Ciała.