Słownik

A (6) | C (2) | D (6) | E (2) | G (4) | I (3) | J (1) | K (2) | L (1) | M (1) | N (5) | O (4) | P (14) | R (2) | S (6) | T (1) | U (1) | W (1) | Z (4)
Andreae, Johannes Valentinus

Andreae, Johannes Valentinus: jedna z głównych postaci ruchu Różokrzyża w XVII w., m.in. autor "Alchemicznych godów Chrystiana Różokrzyża", dzieła, które w zawoalowanej formie opisuje wszystkie aspekty drogi kandydata na ścieżce transfiguracji.

Archonci

Archonci: władcy eonów (patrz: Eony).

Authades

Authades: siła o lwiej głowie: nieświęta wola człowieka zrodzonego z materii; także w ogólnym sensie nieświęty szał człowieka-ja (imię zaczerpnięto z gnostycznej Ewangelii Pistis Sophia).

Atom iskry ducha
Apokalipsa czterech elementów

Apokalipsa czterech elementów: świat objawiony przez cztery elementy: ogień, wodę, powietrze i ziemię.

Atom Chrystusowy