Działalność w Szczecinie

Adres kontaktowy Lectorium Rosicrucianum w Szczecinie:

skr. poczt. 4 71-871 Szczecin 15

e-mail: szczecin@rozokrzyz.pl

Adres: 
31 NEW Office, al. Niepodległości 31
70-412 Szczecin