Działalność w Poznaniu

Adres kontaktowy Lectorium rosicrucianum w Poznaniu:

skr. poczt. 47, 60-959 Poznań 2

email: wroclaw@rozokrzyz.pl

Adres: 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2 sala 22 (I piętro)
61-874 Poznań